Hz. Havva, Şis’e hâmile olunca, alnında pa­rıldamağa başlayan Nur, Şis’i doğurduğu zaman, onun alnına geçmişti. Âdem (as.), bundan, Şis’in kendisinden sonra, yerini tutacağını anlamış­tı. Şiş (a.s.)’ın alnında parlayan Peygamberlik Nûr’u, zevcesine, oğlu Enuş doğduğu zaman da, Enuş’un alnına, ondan da, oğlu Kaynan’ın alnı­na geçmiş, asırlar boyunca, alından alına geçmiş durmuş ve nihayet, Abdulmuttalib’den Abdul­lah’a, ondan da, Muhammed (s.a.v.)’e geçip son temelli sahibinde karar kılmıştır.
(Peygamberler Tarihi M.A. Köksal, Sh.: 19 – 68)