Hz. Havva, Şis’e hâmile olunca, alnında parılda­mağa başlayan Nur, Şis’i doğurduğu zaman, onun alnına geçmişti. Âdem (a.s.), bundan, Şis’in kendi­sinden sonra, yerini tutacağını anlamıştı. Şis (a.s.)’ın alnında parlayan Peygamberlik Nûr’u, zevcesine, oğlu Enuş doğduğu zaman da, Enuş’un alnına, ondan da, oğlu Kaynan’ın alnına geçmiş, asırlar boyunca, alından alına geçmiş durmuş ve nihayet, Abdulmuttalib’den Abdullah’a, ondan da, Muhammed (s.a.v.)’e geçip son temelli sahibinde karar kılmıştır.
(Peygamberler Tarihi, M. A. Köksal, S. 19-68)