Kur’an, alemlere ya da alemin tamamına râhmet olarak indirilmiştir. Kur’an’ın mucizelerinden biri de budur. Yüce Allâh değişik peygamberleri, hastaları tedavi etsinler ve insanları Allâh (c.c.)’un yoluna hidâyet ettirsinler diye muhtelif toplumlara göndermiştir. Her toplumun kendine has hastalığı vardır. Bilakis Yüce Allâh, muhtelif hastalıkları tedavi ettirsinler diye bir dönemde birkaç peygamber gönderiyordu. Mesela Hz. İbrahim (a.s.) ile Hz. Lut (a.s.) aynı dönemde gönderilmişlerdir. Neden? Çünkü o dönemde toplumlar birbirlerinden ayrı yaşıyorlardı ve birbirleriyle bir ilişkileri yoktu. Çünkü iletişim imkanları mevcut değildi. Toplumlar arası süratli iletişimi sağlayan teknoloji henüz icat edilmiş değildi. Toplumlar yaşar, son bulur ama aynı dönemde yaşayan diğer toplumlardan haberdar olmazlardı. Toplumların hastalıkları da farklı farklı idi. Kimi ölçü ve tartıda adalete riâyet etmezdi. Kimi putlara tapardı. Kimi de yeryüzünde bozgunculuk çıkarırdı. Ama teknoloji ilerledikten sonra bütün insanlık bir toplum haline geldi. Bakıyorsunuz Amerika’da bir olay oluyor, birkaç dakika sonra Mısır’da duyuluyor. Japonya’da birşey oluyor, Avrupa’da duyuluyor. Bütün bunlar, iletişimin kolaylaşması sebebiyledir. Bütün insanlık, birbirine yakınlaşmış ve bir ünite haline gelmiştir.

İletişim yollarının çoğalması ve kolaylaşması nedeniyle hastalıklar da aynı olmuştur. Bir ülkenin şikâyet ettiği husus, diğer birçok ülkenin derdi haline gelmiştir. O halde tedavinin de aynı olması gerekir. Mesela dinsizlik propagandası ve komünizm dünyanın her tarafına sirayet etmiştir. Yayılmadığı bir toplum yok gibidir. Faiz, dünyanın her tarafına yayılmıştır. Kısacası, hastalıklar her tarafta aynıdır ve tedavinin de aynı olmasını gerektirmektedir. Malın batıl yollardan elde edilmesi ve hırsızlık, devletlerin büyük çoğunluğuna yayılmış hastalıklardandır. Bu nedenledir ki İslâm Dini insanların tamamına gönderilmiştir. Çünkü hastalığın birliği, tedavinin de birliğini zorunlu kılmaktadır. Kur’an’ın mucizelerinden biri de budur. Yüce Allâh, hastalığın birliği gerçekleşmeden önce tedavinin birliğini göndermiş ve böylece beşer ilminin önüne geçmiştir.

(Muhammed Mütevelli Şaravî, Kur’an Mucizesi, s.15-16)