Alemlere Rahmet: Kur’an-ı Kerim

Alemlere Rahmet: Kur’an-ı Kerim. Yüce Allâh değişik peygamberleri, hastalıkları tedavi etsinler ve insanları Allâh yoluna hidâyet ettirsinler diye muhtelif toplumlara göndermiştir.


Kur’ân-ı Kerîm âlemlere ya da âlemin tamamına rahmet olarak indirilmiştir. Kur’ân’ın mucizelerinden biri de budur.
Yüce Allâh değişik peygamberleri, hastalıkları tedavi etsinler ve insanları Allâh (c.c.)’un yoluna hidâyet ettirsinler diye muhtelif toplumlara göndermiştir.

Her toplumun kendine has hastalığı vardır. Bilakis Yüce Allâh, muhtelif hastalıkları tedavi ettirsinler diye bir dönemde birkaç peygamber gönderiyordu. Meselâ Hz. İbrahim ile Hz. Lût (a.s.e) aynı dönemde gönderilmişlerdir. Neden? Çünkü o dönemde toplumlar birbirlerinden ayrı yaşıyorlardı ve birbirleriyle ilişkileri yoktu. Çünkü iletişim imkânları mevcut değildi. Toplumlar arası süratli iletişimi sağlayan teknoloji henüz icat edilmiş değildi. Toplumlar yaşar, son bulur ama aynı dönemde yaşayan diğer toplumlardan haberdar olmazlardı.

Toplumların hastalıkları da farklı farklı idi. Kimi ölçü ve tartıda adalete riâyet etmezdi. Kimi, putlara tapardı. Kimi de yeryüzünde bozgunculuk çıkarırdı. Ama teknoloji ilerledikten sonra bütün insanlık bir toplum haline geldi. İletişim yollarının çoğalması ve kolaylaşması nedeniyle hastalıklar da aynı olmuştur.

Bir ülkenin şikâyet ettiği husus, diğer birçok ülkenin derdi haline gelmiştir. O halde tedavinin de aynı olması gerekir. Meselâ dinsizlik propagandası ve komünizm dünyanın her tarafına sirayet etmiştir. Yayılmadığı toplum yok gibidir. Faiz, dünyanın her tarafına yayılmıştır. Kısacası, hastalıklar her tarafta aynıdır ve tedavinin de aynı olmasını gerektirmektedir. Malın batıl yollardan elde edilmesi ve hırsızlık, devletlerin büyük çoğunluğuna yayılmış hastalıklardandır.


Bu nedenledir ki İslam dini insanların tamamına gönderilmiştir. Çünkü hastalığın birliği, tedavinin de birliğini zorunlu kılmaktadır. Kur’an’ın mucizelerinden biri de budur. Yüce Allâh, hastalığın birliği gerçekleşmeden önce tedavinin birliğini göndermiş ve böylece beşer ilminin önüne geçmiştir.


(Muhammed Mütevelli Şaravi, Kur’ân Mucîzesi, 33-34.s.)