Akrabaları ziyaret etmeli, onlarla ilişkileri sürdürmelidir. Sıla-ı rahim vâcibtir. Sıla’nın mânâsı unutmamaktır. Onlara unutulmadıklarını ziyaretle, hediyeyle, işlerine yardımcı olmakla, tatlı sözle göstermelidir. En düşük seviyesi selâm vermek, selâmı kesmemektir. Akrabalarla iletişim halinde olmak için belli, özel bir vakit yoktur. Bu noktada örf ve âdete uygun olarak hareket edilebilir. Yakın akrabalarla (dayı, amca, teyze, hala, nene, dede) ilişkilerin sürekliliği vâciptir. Bunlar dışındaki akrabalarla sıla-i rahim vacip değilse de müstehaptır. Akrabalarla olan ilişkiler hiçbir zaman kesilmemelidir, harâmdır. Peygamberimiz (s.a.v.), ”Bir kavim kendi içinde akrabalık ilişkilerini kesmiş olsa, üzerlerine râhmet inmez” diye buyurmuştur.

Müslümanların anne babalarına ve atalarına tam bir riayet içinde olması, onlarla kötü, kırıcı konuşmaması, onların razı olacağı şeylerle meşgul olması gerekir. Onlara darılıp yahud kızıp “of” bile dememeli, sinirli bir çehreyle bakmamalıdırlar. Mütevazî olup, anne ve babalar günâh olmayan her ne dediyse yerine getirmelidirler. Günâh olan işlerde anne ve babaya dahi itaat olmaz.

Kişinin anne ve babası kâfir de olsa onlara karşı hürmetsiz olması uygun, helâl olmaz. Anne ve babası kâfir de olsa onların nafakasının temini, hizmetlerinin edâsı, ziyareti ve sözlerine uyulması vâcibtir. Onları kiliseye götürmesi caiz değil ancak eve, pazara vs. yerlere götürmek uygundur. Kişinin anne ve babası kendisine vursa da onlara karşılık vermemeli, mutlaka sabretmelidir.

İslâm’da komşu hakkı da çok mühimdir. Hasta olduklarında hâllerini sorup takip etmelidirler. Başlarına hayırlı işler geldiğinde tebrik etmeli, kötü bir iş geldiğinde tesellide bulunmalı, vefat ettiklerindeyse cenazelerinde bulunmalıdırlar. Peygamberimiz (s.a.v.), “Komşusuna eziyet eden bana eziyet eder, bana eziyet eden de Allâhü Teâlâ’ya eziyet eder” buyurmuştur.

(Ali Sadri Konevi, Keşfü’l Esrar Fi Şerhi Risale-i Birgivi, s.184)

Bir Yorum Bırak