Âdet ancak muttarid ve gâlip oldukda muteber olur.

Âdet Ancak Muttarid Yahut Galip Oldukta Muteber Olur

Âdetin muteber olması için devam ediyor ve yaygın olması gerekir.

Misal, tayin edilmeden “Şu kadar liraya” satılan mal, o beldede o anda hangi lira geçerli ise onunla satılmış olur.