Hadis-i kudsîde buyrulmuştur:
«— Âdem’in hilkat toprağını kırk sabah ya­ni kırk gün —ki bu günlerden biri dünya senelerinden bin seneye muâdildir— elimle maya­ladım.»
Sonra o, salsâl yani kuru çamur oluncaya kadar kırk sene kendi haline bırakıldı. Bu sağ­lam çamur pişirilmiş çömlek gibi oldu. O’nun üzerine otuz dokuz sene hüzün yağmuru yağ­dı. Bir yıl da sevinç yağmuru yağdı. Bunun için Âdemoğlunun hüznü sevincinden çoktur, ne var ki hüznünü takiben hemen ferah ve sevinç ge­lir. Nitekim: “Her başın bir sonu vardır.” «Her zorlukla beraber bir kolaylık mevcuttur.» (el-İnşirah: 5-6)
Âdem (a.s.) arzdan yaratıldığından Âdem diye isimlendirilmiştir. Âdem (a.s.)’in ömrü 997 senedir.
Bilesin ki Allah (c.c.) Âdem (a s.)’ı anasız, babasız yarattı. Havva’yı anasız babadan. İsa (a.s.)’ı ise babasız anadan yarattı. Âdem (a.s.) evlâdını ise ana-baba vasıtasıyla yaratmaktadır.
(Hz. R.M. Sâmi (k s.). Muhâsabe, C. 6)
 
Cenab-ı Hakk, Cebrail (a.s.)’i arz’ın siyahından, beyazından kırmızısından, iyisinden ve kötüsünden birer avuç toprak alıp getirmek üzere gönderdi. Cebrail (a.s.) bunları almak için arz’a gelince arz dedi ki:
– Seni gönderene andolsun ki, benden hiçbirşey alamazsın. Cebrail arzdan toprak alamadan geri yerine döndü ve Cenâb-ı Hakk’a:
– Ya Rabbi, arz senin yüce ismine yeminle bana toprak vermek istemeyince bende ona yönelemedim, dedi.
Cenâb-ı Hakk, bu sefer Mikail (a.s.)’i gönderdi. Arz Cebrail (a.s.)’e söylediğini ona söyleyince o da döndü geldi. Sonra İsrafil (a.s.)’i gönderdi. Arz ona da Cebrail (a.s.) ve Mikail (a.s.)’e söylediklerini tekrarladı. Cenâb-ı Hakk, bunun üzerine ölüm meleği olarak bilinen Azrail (a.s.)’i gönderdi. Arz ona:
– Bugün benden alacağın ve yarın Cehenneme nasib olarak bir avuç topraktan seni bana gönderen Allah’ın izzetine sığınırım, dedi.
Azrail (a.s.) buna cevâben dedi ki:
– Ben de Rabbım’ın emrine karşı gelmekten yine onun izzetine sığınırım dedi ve yeryüzünün bir bölümünden kırk zirâ miktârı toprak aldı. Sonra da semaya yükseldi. Allahû Teâlâ:
– Arz, sana yalvarıp yakardığı zaman neden ona merhamet göstermedin? Dedi Azrâil de:
– Senin emrine uymayı ona uymaktan daha lâyık gördüm dedi. Bunun üzerine Allah Teâlâ:
– Ademoğullarının ruhlarını kabzetmeye de sen daha lâyıksın, buyurdu.
Adem (a.s.) arzdan yaratıldığında âdem diye isimlendirilmiştir. Âdem’in ömrü 997 senedir.
(R.Mahmud Sâmî (k.s.), Musâhabe-6, Sh: 10-11)