Selâm vermenin bazı âdabı vardır. Bir mec­lise girilirken konuşulmadan evvel (Esselâmû aleykûm) diıye selâm verilir. Gençler, ihtiyarlara, arkadan gelenler önden gidenlere selâm verirler.
Bir meclisten ayrılırken de selâm ile ayrıl­mak efdaldir.
(Büyük İslâm İlmihali. Sh.: 470)