İbn-i Ömer (r.a.) Peygamber (s.a.v.)’den şöyle rivâyet etmiştir: “Geceleyin abdestli yatan kimsenin yanındaki bir melek istiğfar eder. Yanî, “Yâ Rabbî! Geceyi abdestli geçiren bu kulunu afv et diye duâ eder.” Devamlı abdestli olmak İslâm’ın sünnetindendir. Bostânü’l Ârifin kitabında diyor ki, Allâhü Teâlâ Mûsâ (a.s.)’a: “Yâ Mûsâ! Sana bir musibet geldiği zaman abdestsiz isen, yalnız kendini ayıpla” buyurdu. Bâzı marifet ehli büyükler dedi ki, “Bir kimse abdestli olmaya devam ederse, Allâhü Teâlâ ona yedi haslet ile ikrâm eder. 1. Melekleri o kimsenin yanında bulunmaya teşvik eder. 2. Sevâbını yazmaktan kalemin ıslaklığı gitmez. 3. Bütün azaları tesbîh eder. 4. Uyuduğu zaman insan ve cin şerrinden koruması için melekler gönderir. 5. Sekerât-ı mevti kolaylaştırır. 6. Abdestli olduğu müddetçe Allâhü Teâlâ’nın emânında olur. 7. İftitah tekbîrini kaçırmaz (Hâlisa). Her namaz vakti için abdest almak da Resûlullâh (s.a.v.)’in sünnetidir. ABDEST ALIRKEN BESMELE Abdest alırken kıbleye dönmeli, dünyâ işi konuşmamalı, Allâhü Teâlâ’nın ismini zikretmelidir. Besmele çekmelidir. Kelime-i Tevhîd, Kelime-i Şehâdet ve Elhâmdülillâh demekle de Allâhü Teâlâ’nın ismi zikredilmiş olur (Künye). Hadîs-i şerifte: “Allâhü Teâlâ’nın ismini zikretmeyen kimsenin abdesti olmaz” buyuruldu. Ya’nî kâmil abdest almış olmaz. Bir hadîs-i şerîfte: “Allâhü Teâlâ’nın ismini anarak abdest alanın bütün bedeni temiz olur. Allâhü Teâlâ’nın ismini zikretmeden abdest alanın yalnız yıkadığı azaları temizlenir” buyuruldu. Mesâbîh şerhinde bildirildiği gibi buradaki temizlik hadesten değil, günâhlardan temizliktir. (Ebûbekir b Muhammed, Şir’atü’l İslâm, s.91)

Bir Yorum Bırak