Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz buyuruyor ki:

«Sizden, yani müminlerden bir tanesi dai­ma abdestli bulunmak niyetiyle abdest alırsa, abdesti bozulmadıkça namazda bulunmuş gibi ecir alır, sevap kazanır.»

«Sünnet-i seniyye’ye tâbi olarak abdestli ol­duğu halde tekrar abdest alan kimseye on hase­nat verilir.»

«Abdest üzerine abdest almak nur üzerine nur kabilindendir.»

«Abdest alırken şeytan aleyhillânenin, şeyta­nî vesveselerinden Cenab-ı Hakk’a sığınınız. Yani vesveseyi takip etmeyiniz.» (Menâvî)