1. Abdeste başlarken evvelâ temiz olan elleri bileklere kadar yıkamak.

2. Abdeste «Eûzü» ve «besmele» ile başla­mak.

3. Niyet etmek.

4. Mazmaza ve istinşak.

4. Mazmaza ve istinşakta mübalâğa etmek.

5. Misvak kullanmak.

6. Tertibe riayet etmek. Şöyle ki: Abdestte evvelâ yüz, sonra kollar yıkanır. Badehû başa meshedilir, daha sonra da ayaklar yıkanır ve mestli ise meshedilir.

7. Abdeste sağ taraftan başlamak.

8. Abdest uzuvlarını üçer defa yıkamak.

9. Abdestte elleri veya ayakları yıkama­ya parmak uçlarından başlamak.

10. Abdestte parmakları hilallemek. Şöyle ki: El parmakları birbirine sokulmak suretiyle hilâllenir.

11. Abdest suyunu bıyıkların ve kasların altlarına ve yüzün çevresinden sarkmış bulunan fazla kıllara eriştirmek.

12. Sakalın çeneden aşağıya uzamış kıs­mını meshetmek ve sık olan sakalı bir avuç su ile alt tarafından el parmaklarıyla hilallemek.

13. Başın tamamını bir su ile meshetmek.

14. Kulakları meshetmek.

15. Boynu meshetmek.

16. Abdest uzuvları üzerine dökülen su ile iyice ovmak.

17. Abdest uzuvlarını fasılasız bir halde yıkamak.

(B. İslâm İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen. Sh.: 77)