Abdest namazın sahih olmasının bir şartıdır. Namaz kılınmak istendiğinde, hükmen temiz olmayan kişinin abdest alması farzdır. Yüce Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: “Ey İman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın” (Mâide S. 5/6)
Abdest, önemli bir ibadet olan namaz için Allah (c.c.)’nun huzuruna çıkmadan önce, hem görünen hem de görünmeyen pisliklerden, kirlerden temizlenmenin ve arınmanın bir aracıdır. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Kim çok güzel bir şekilde abdest alırsa, işlediği günahları bedeninden ve tırnaklarının altından sıyrılıp çıkar”. (Buhari, Müslim) Ebu Hureyre (r.a.) abdest aldı ve Resûlullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu nakletti: “Kıyamet gününde Ümmetim, abdest izlerinden yüzleri bembeyaz parlar halde çağrılacaklardır. Öyleyse sizden her kim beyazlığını uzatabilirse onu yapsın”. (Müslim) Yine Resûlullah (s.a.v.) “Her zaman abdestli olmaya ancak inanan bir kişi gayretle devam eder” buyurmuşlardır.
Ebû Hüreyre (r.a.)’ın nakline göre Resûlullah (s.a.v.): “Müslüman veya mümin kul abdest alıp yüzünü yıkadığında gözleriyle bakıp işlediği her günah suyla veya son su damlasıyla birlikte dökülür. Ellerini yıkadığında, elleriyle tutup yaptığı her günah suyla veya son su damlasıyla birlikte çıkar. Ayaklarını yıkadığında, ayaklarıyla yürüyüp işlediği her günah suyla veya son su damlasıyla birlikte dökülür. Sonunda günahlarından arınmış olarak çıkar” buyurmuştur. (Buhari) Osman b. Affân (r.a.) naklediyor: Resûlullah (s.a.v.) güzel bir şekilde abdest aldı, sonra şöyle buyurdu: “Kim benim şu abdestim gibi abdest alıp mescide gelir ve iki rekat namaz kılar, sonra oturursa geçmiş günahları bağışlanır”. (Müslim) Hz. Osman (r.a.) der ki: Resûlüllah (s.a.v.) bundan sonra: “Sakın (bu affa güvenerek amel işlemekte) gevşemeyin” buyurdu. (Müslim) Abdullah b. Ömer (r.a.)’ın rivayetinde de Resûlullah (s.a.v.): “Kim abdestli olduğu halde tekrar abdest alırsa ona on sevap yazılır” buyurmuşlardır. (Müslim)
(Muhammed Önder, Temizlik İlmihali s. 40)
28 Ocak, Mevlâna Takvimi