1. Yüzü bir kere yıkamak,

2. Elleri dirseklerle beraber yıkamak.

3. Ayakları topuklarla beraber yıkamak.

4. Başın dörtte birini ıslak elle meshetmektir.

Sakal sık olursa üstünü yıkamak yeterlidir. Seyrek olursa altındaki deriyi de yıkamak icap eder.