Allâhü Te’âlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar (yıkayın)…” (Maide s. 6)

On dört şey abdestin müstehap olan âdâbındandır:

 1. Abdesti yüksekçe bir yerde bulunarak almak. (Camilerin musluklarında bu müstehap gerçekleşmiş bulunur.)
 2. Abdest alırken kıbleye karşı bulunmak.
 3. Kimseden yardım istememek.
 4. Zaruret olmaksızın konuşmamak.
 5. Kalb işi olan niyete dil işini de eklemek.
 6. Salih seleflerden nakledilmiş olan duâları okumak.
 7. Her uzvun yıkanması veya meshi duâsında niyetle beraber “Bismillah” demek. Niyetin kalp işi olduğu unutulmamalıdır.
 8. Kulakların meshinde serçe parmaklarının uçlarını, meshe mübalâğa olmak üzere, kulağın içine sokmak.
 9. Dar olmayan yüzüğü, yıkamada mübalâğa olmak üzere, oynatmak.
 10. Mazmaza ve istinşakı sağ el ile yapmak.
 11. Sümkürmeyi sol el ile yapmak.
 12. Özür sahibi olmayan kimse vakit girmeden önce abdest almak.
 13. Abdestin bitiminde kıbleye karşı ayakta durarak şehadet kelimesini okumak.
 14. Oruçlu olmayan kimse abdestin artan suyundan bir damla içip: “Allahümmec’alnî  minet-tevvâbin vec’alnî minel mütetahhirîn.” “Allâh’ım,   beni   tevbecilerden   ve   temizlenmişlerden eyle.” diye duâ etmesi.

(Hacı Mehmed Zihni, Muhtasar Ni’met-i İslâm, s.39-43)