1. Daha vakit gelmeden abdest alıp na­maza hazır bulunmak.

2. Abdest, alırken kıbleye müteveccih bu­lunmak.

3. Abdest alırken yüksekçe bir yerde dur­mak, dur ki abdest suları elbiseye dokunmasın.

4. Abdestte başkasından yardım istememek.

5. Abdest esnasında bir zaruret bulunma­dıkça dünya lâkırdısı yapmamak.

6. Abdestin evvelinden, nihayetine kadar niyeti unutmayıp kalbde tutmak ve her uzvu abdest niyetiyle yıkarken Besmele-i şerifeyi oku­mak ve her uzuv yıkarken dua etmek.

7. Abdest alırken sıkı olmayan parmak yüzüklerini oynatmak, dar olan yüzükleri oynatmak ise her halde lâzımdır, tâki altı kuru kal­masın.

8. Abdestte göze, burna sağ el ile su ver­mek, sol el ile sümkürmek.

9 Abdestte yüzü yıkarken göz pınarlarını yoklamak, abdest suyunu dirseklerin ve topukların yukarılarına kadar yetiştirmek.

10. Abdest suyu, israf derecede fazla ve uzuvlardan damlayacak derecede az olmamak.

11. Abdest suyu güneşte ısıtılmış olmamak.

12. Abdest için toprak ibrik kullanmak ve bunu sol tarafında bulundurup, kullanırken
ağzından değil, kulpundan tutmak.

13 Abdest bitince kıbleye karşı şehadet kelimesini okumak.

(B. İlmihali, Ömer Nasuhî Bilmen, Sh.: 77)