“E’üzü” ve “Besmele”den sonra

  1. Ellerini yıkarken: Bi’smillâhi’l azimi ve’l hamdü lillâhi ‘ala Dîni’l İslâmi ve a’la tevfikı’l- îmâni ve ala hidâyeti’r – Rahmâni. Elhamdu lillâhi’llezi ce’ale’l-mae tahuran ve ce’alel – İslâme nuran.

  Azamet ve celal sahibi Allâh (c.c.)’ün adıyla başlarım. Bizi İslâm Dîni’nde kılan, îmân etmeğe muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren Rahmân olan Allâh (c.c.)’e hamd ederim. Suyu temizleyici, İslam’ı da nur kılan Allâh (c.c.)’a hamd olsun .

  • Ağzını yıkarken: Allâhumme’skını min havzi nebiyyike ke’sen la-ezmeü ba’deha ebeden 

  Ey Rabbim, bana peygaberinin havzından bir kase içir ki , ondan sonra hiç susamayayım.

  • Burna su verirken: Allâhumme erihni raihete’l- cenneti ve’rzukni min ne’imiha vela –terihni raihete’nnar.

  Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiblendir ve bana cehennem kokusunu duyurma .

  • Yüzünü yıkarken: Allâhumme beyyıd vechi bi-nurike yevme tebyeddu vücuhun ve tesveddu vücuh.

  Ey Rabbim ! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.

  • Sağ kolunu yıkarken: Allâhumme a’tıni kitabi biyemini ve hasibni hisaben yesira.

  Ey Rabbim ! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.

  • Sol kolunu yıkarken: Allâhumme la-tu’tini kitabi bi-şimali vela min verai zahri vela – tühasibni hısaben şedida.

  Ey Rabbim ! Kitabımı sol elime verme , arkamdan verme ve hesabımı zorlaştırma.

  • Başını meshederken: Allâhumme harrim şi’ri vebeşeri ‘ale’n-nari ve ezilleni tahte zıllu aşike.

  Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himayenden başka bir himayenin bulunmadığı günde beni Arş’ının gölgesi altında gölgelendir.

(İmam-ı Nevevî, el-Ezkâr, s.59-60)