SALİHLERLE SOHBET ETMEK

Tezkiyeyi nefiste en önemli düsturlardan biri de muhakkak ki sâlih ve sadıklarla bera­ber olmaktır. Bu hususta Cenâb-ı Hakk:

«Ey îmân edenler! Allah’tan korkun ve sa­dıklarla beraber olunuz!» (Tevbe s. âyet 119) buyuruyor. Bu konuda sakınmayla ilgili yasak da var:

«Nefsine zulmedenlerle beraber bulunma. Alış veriş biter bitmez, kalk savuş!» (En’am s. â. 68) diye emir buyuruluyor.

Kişinin manevî terakkisinde beraber bu­lunduğu şahıslar çok önemlidir. Kalbten kalbe hal inikas eder. Nitekim, Hadîs-i Şerifte: «Minel kalbi ilel kalbi sebilâ» buyuruluyor. Buna dâir misaller çoktur. İnsanlar sevdikleri ile be­raber bulunurlar; yarın mahşerde ve cennette de böyle olacağını Hadis-i Şerif müjdeliyor: «Kişi sevdiği ile beraberdir» buyuruluyor. Bu dünyada sâlih, sâdıklarla bulunan kişi yarın mahşer günü bu sâlih ve sâdık dostundan is­tifade edecek.

Hadis-i Şerifte «Dünya âhiretin ekeneği­dir» buyuruluyor. Kişi bu dünyâda ne ekerse yarın onu biçecektir. Allah’a asî olanlarla düşüp kalkanlar, yarın onlarla haşrolunacaklardır. Arkadaşına ihanet eden bir kimseden sadık bir köpek daha hayırlıdır.