MİSVAK KULLANMAK Misvak kullanmak; abdestin sünnetlerin­den biridir. Şöyle ki: Misvak, arak denilen ağacın dalıdır. Parmak kalınlığında ve kulla­nanın karışı boyunda olmalıdır. Sağ ele alınır, serçe parmağının üstünden geçirilir, baş par­makla altından tutulur ıslatılarak ağzın sağ ta­rafından başlanır, dişlere enine sürülür, isti­mali oruca mani değildir. Misvakın pekçok faideleri ve sevabı var­dır. Dişleri temizler, ağız kokusunu giderir, haz­mı kolaylaştırır, gözlerin ferini artırır, sıhhate hizmet eder… Bir Hadis-i Şerif’te; «Eğer ümmetime zahmet vermiyecek olsa idim, her abdest alırken misvak kullanmalarını emrederdim.» buyurulmuştur. «Her müslümana misvak ile dişleri temiz­lemek vacib olduğu gibi, cum’a günü guslet­mek de vaciptir.» (Ebu Naim) «Dişleri misvak ile temizlemek, ölümden başka bütün hastalıkların mühim bir kısmına şifadır.» (Deylemi) ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ’DAN El-Evvel: (İlk. Evveliyetinde başlangıcı olmayan.) El-Ahir: (Son. Varlığının sonu olmayan. Ahiriyetinde de son bulmıyan.