ABDULHAMİD VE YAHUDİLER

Sultan II. Abdülhamid’in Yahudilerle olan münasebetleri ve yahudilerin Abdulhamid düşmanlığı konusunda merhum Necip Fazıl şöyle diyor: «Abdülhamid’i küçültmek, çürütmek baltalamak ve engellemek isteyen her cereya­nın ön planında kim bulunursa bulunsun, ar­ka plânında daima «Yahudi»yi aramak lâzım­dır. Abdülhamid’in en büyük düşmanı ne Er­meni, ne Moskof, ne İngiliz ve ne de milli kök alakasını kaybetmeye başlayan yarı aydın Türk zümresi. Onun gizli planda baş düşma­nı sadece Yahudi…

Yahudi’nin Abdülhamid’den alıp vereme­diği ve ona ne yüzden düşman kesildiği üzerinde düşünmek ve sebep aramak yersizdir. Bu sualin cevabını bizzat yahudi, Yahudi’nin tipi ve seciyesi verir. Yahudi’nin ne olduğunu bilen, onun Abdülhamid’e niçin düşman oldu­ğunu da bilir. Yahudi, tek cümleye dünyada dini, milli ve fikri birlik adına ne varsa onu lif lif çözmeye, bozmaya, harabetmeye memur, bozguncu ve fesatçı tiptir…»

DİNİ TABİRLER

Mekruh: Nehy ve men’edildiği sabit ol­makla beraber hilâfına da muarız bir amare görülen şeydir ki, yapılması doğru görülmeyip terk edilmesi herhalde iyi görülür

(Büyük İslâm İlmihali-Ö. N. Bilmen)