BEŞ VAKİT NAMAZI İLK KILAN PEYGAMBER- 2 İkindi namazını en evvel Yûnus (a.s.) kılmıştır. Zellenin zulmetinden, ge­cenin zulmetinden, suyun zulmetinden, batn-ı hût zulmetinden, kurtulmanın şükranesi ola­rak. Cenâb-ı Hakk azze ve celle hazret­leri kullarına bu hikmete binaen ikindi nama­zını dört rek’at farz kılmıştır. Akşam namazını en evvel üç rek’at kı­lan Îsâ (a.s.)’dır. Îsâ (a.s.) ba’de’l-mağrib Maîde Sûresi âyet: 116 dahi hitâb-ı cellîl buyurulduğunda gerek nefsinden ve gerekse vâlidesinden ulûhiyetin nefyi ve Hak Teâlâ (c.c.) Hazretlerini isbat için üç rek’­at namaz kılmıştır. En evvel yatsı namazını dört rek’at ola­rak Mûsâ aleyhisselâm kılmıştır ki bu hik­mete mebnî olarak yatsı namazı dört rek’at olarak farz kılınmıştır. ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ’DAN El-Azîm: (Pek azametli.) El-Gafûr: (Mağfireti çok.) Eş-Şekûr: (Kendi rızası için yapılan iyi işleri daha ziyadesiyle karşılayan.) El-Aliyy: (Pek yüksek.)