PEYGAMBER (S.A.V.)’İN ÂDETLERİ

• Peygamber (s.a.v.) Efendimiz umumi­yetle sağ elleriyle iş görmeyi severlerdi.
• Ayakkabılarını giyerlerken önce sağ ayakkabılarını giyerlerdi.
• Camiye girerken önce sağ ayağı ile adım atarlardı.
• Bir şey dağıtacak olurlarsa sağında bulunanlardan başlarlardı.
• Bir iş yapacakları zaman besmele çekerlerdi.
• Elbiseyi sağdan giyerler ve soldan çıkarırlardı.
• Hz. Enes (r.a.) diyor ki:
«- Resûlullah (s.a.v.) bir gün evime gele­rek su istediler, ben de süt getirdim. Peygamberimiz (s.a.v.) içtiler. O’nun solunda Hz. Ebû Bekir (r.a.), önünde Hz. Ömer (r.a.), sağ tara­fında da bir bedevi oturuyordu. Peygamberi­miz (s.a.v.) sütü içtikten sonra Hz. Ömer (r.a.) kabı Hz. Ebû Bekir (r.a.)’e uzatmak istemişti. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) kabın sağında bulunan bedeviye takdimini istemiştir.»
• Peygamberimiz (s.a.v.) Ashâb (r.a.)’ını künyeleri ile çağırır, çocuğu olan kadına da künyeleriyle hitap ederdi. Çocuğu olmayan kadınlara ve çocuklara da bir künye bulurdu.