BEŞ VAKİT NAMAZI İLK KILAN PEYGAMBER- 1 En evvel sabah namazı kılan Âdem (a.s.)’dır. Cennetden arza indiril­diğinde yeryüzünde akşam karanlığı olunca Âdem (a.s.) geceleyin çok şiddet­li korkdu. Bir taraftan da «zelle» den dolayı üçyüzyıl göz yaşı durmamış ağlamıştı. Fecr, şafak başlayınca zulmetden kurtulduğuna şükren lillâhi teâlâ iki rek’at namaz kıldı. İşte sabah namazının iki rek’at olarak farz kılın­ması bu hikmet üzerine olmuştur. En evvel dört rek’at öğle namazı kılan İb­rahim (a.s.)’dır. Oğlu İsmail (a.s.) kurban olmaktan kurtulup da cennetden kurban olarak koç ihsan buyurulduğuna ve Cenâb-ı Hakk’ın râzı olduğuna şükran olarak dört rek’at öğle namazı kılmıştır. (Devamı yarın) ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ’DAN El-Lâtif: (En ince işlerin bütün ince­liklerini bilen, nasıl yapıldığını nüfuz edileme­yen en ince şeyleri, ince ve sezilmez yollar­dan kullarına çeşitli faydalar ulaştıran.) El-Hâbîr: Her şeyin iç yüzünden, giz­li taraflarından haberdar.) El-Halîm: (Hilmi çok.)