MÜ’MİNİN BEŞ BAYRAMI

Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurdu:

– «Mü’minlerin bayramı beş nevidir.

1- Sol taraftaki melek yazmak için günah bulamadığı gün,

2- Ruhunu teslim ederken müjdeci melekler gelip: «Müjde ya mü’min! Sen Cennetliksin» dedikleri gün.

3- Kabre vardığında, kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulduğu gün.

4- Arşürrahman altında Nebiler, Veliler ve Salihier ile beraber gölgelendiği gün.

5- Kıldan ince, kılıçtan keskin Sırat Köprüsü üzerinde sorulan yedi suale cevap vererek geçtiği gün.»

Yedi sual şunlardır: 1) iman, 2) Namaz 3) Oruç, 4) Hac, 5) Zekât, 6) Kul hakkı, 7) Taharet, yani temizlik.

Eshab-ı Kiram’dan Ebu’d-Derda (ra)’e sordular:

«- İnsanlar neden bu kadar ölümden korkar ve tiksinirler.» Cevap verdi:

«- Çünkü onlar fâni dünyalarını mâmur edip ebedî karargâhlarını viran etmişlerdir. Hiç kimse mâmur bir diyardan, viran bir bel­eye gitmek istemez.»

ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ’DAN

El-Mümit: (Her canlı mahlûkun ölümünü yaratan.)