İSKİLİPLİ ATIF EFENDİ

1920’de Mustafa Sabri, Mustafa Saffet ve Said-i Nursi ile Müderrisler Cemiyetini kurdular.
1340 (1924) tarihinde «Frenk Mukallitliği ve Şapka» adlı bir risale yazmış ve neşrinden 1,5 yıl sonra evinden alınıp Polis Müdüriyetine getirilmiştir. Akabinde Giresun istiklâl Mahkemesi’ne sevk ile burada muhakeme edilmiş­tir. 25 Kasım 1925’te çıkan «Şapka Giyilmesi Hakkında Kanunsa muhalefetten mahkeme edilmişse de suç unsuru bulunmadığından ser­best bırakılmıştır. Fakat akabinde Ankara is­tiklal Mahkemesine havale edilmiştir. Rejim kurban istediğinden Atıf Efendi, zorla suçlu çıkarılmış ve 3 Şubat 1926’da yapılan muha­kemede, mahkeme başkanı müdafaasını iste­yince: «Hacet yok, efendim. Müdafaa etmeyi mucib bir günahımız olmadığı esasen ortaya çıkmıştır. Binaenaleyh vicdanınızın vereceği hükme intizah ediyorum.» demiştir.
Aslında, müdafaa hazırlanmış fakat rüya­sında Peygamber Efendimizi görüp, Onun «Kendisine iltihak etmekten ictinab edip, mü­dafaa hazırlamakla mı meşgul» olduğu tar­zındaki hitabı karşısında bundan vazgeçmiş­tir, idama mahkûm edilmesi üzerine 4 Şubat 1926 Perşembe günü şafağında hükmü infaz edilmiştir.