SALÂVAT GETİRMEK HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER Kâinatın efdali Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimize Salat-u Selâm getirmek abd (köle, kul) azat etmekten efdaldir. «Cenab-ı Allah (c.c.)’a razıyen mülâki olmak arzusunda bulunanlar (Allah-ü Teâlâ’ya) O’nun razı olduğu halde kavuşmak isteyenler bana çokça salâvat göndersinler.» «Tahkika sizden bana en yakın olan kim­se beni salât-ı selâm ile çokça yadeden ananlardır (Bana çokça salâvat getirenlerdir.) «Bir kere bana salât-u selâm getirenlere Cenab-ı Allah (c.c.) on defa rahmet eder. «Kim bana bir kerre salât ederse Allah (c.c.) ona on salât eder. O’nun on günâhını afveder. Derecesini de on kat yükseltir.» (Buhari) «Hakikat, Allah Teâla’nın yeryüzünde se­yâhat eden öyle melekleri vardır ki, onlar üm­metimden bana olan selâmı ulaştırırlar.» (Ahmed b. Hanbel) «Cimri o adamdır ki, yanında anılırım da bana selât etmez.» (Tirmizi) ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ’DAN Es-Samed: (Hacetlerin bitirilmesi, ıstırapların giderilmesi için tek merci.)