AYET-İ KERİMELERLE ZİKRULLAH

«Ey îman edenler! ALLAH’ı çok çok zik­redin!» (Ahzab: 41)

«Sabah ve akşam RABBİ’nin ismini zik­ret! Gecenin bir kısmında Rabbına secde et (namaz kıl) ve uzun gecelerde teşbih et!» (İnsan: 25-26)

«Gerçek mü’minler, ALLAH’ın zikri ile kalbleri huzura kavuşarak îman edenlerdir. Uyanık olun! (bilin ki) ancak ZİKRULLAH’a devam edenin kalbi mutmain olur. (Yatışır,
huzur bulur.)» (Ra’d: 28)

«Muhakkak zikrullahın hassası en büyük­tür.» (Ankebut: 45)

«İman edenlere, daha vakit gelmedi mi ki: ZİKRULLAH ile ve nazil olan KUR’AN ile kalb­leri huşu, (korku ve huzur) bulsun?..» (Hadîd: 16)

Ebû Bekir Verrak demiştir ki, senelerdir dört şeyi aradık, dört şeyde bulduk:

1.Allah’ın rızâsını aradık, O’na itaatte ve ibâdette bulduk.

2.Maişet genişliği aradık, duhâ (kuş­luk) namazında bulduk.

3.Din selâmeti aradık, lisânı muhafazada bulduk.

4.Kabir aydınlığı aradık, gece namazında bulduk.

(Yûnus ve Hûd Sûreleri Tefsiri, s. 149)