ORUCUN MEKRUHLARI

-Bir şey tatmak,
-Lüzumsuz yere bir şey çiğnemek,
-Sakız çiğnemek, (şartları var. Aksi hal­de orucu bozar. Çiğnememek daha iyidir.)
-Nefsinden emin olmayanlar için öp­mek, boynuna sarılıp kucağına almak. (İnzal
vukua gelmemek şarttır.)
-Tükrüğünü ağzında biriktirip yutmak,
-Kan aldırmak ve hacamat olmak ve meşakkatli bir işte bulunmak gibi kendisini zaif düşüreceğini zanneylediği bir işi yapmak.

ORUÇLUYA MEKRUH OLMAYAN ŞEYLER

-Misk veya gül gibi bir şey koklamak,
-Gözüne sürme çekmek,
-Bıyığına yağ sürmek,
-Zaif düşmeyecek ise kan aldırmak ve­ya hacamat olmak,
-Misvak kullanmak,
-Ağzına su alıp gargara yapmak,
-Burnuna su çekmek.

İFTARIN TA’CÎLİ, SAHÛR’UN TEHİRİ

«Üç şey Peygamberlik ahlâkındandır:
1- iftarda acele etmek, yâni orucu tam vaktinde bozmak,
2- Sahuru geç yemek,
3- Namazda sağ eli, sol el üzerine koy­mak. Hadis-i Şerif (Taberânî)