ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ -II

El-Bâtın, El-Vâlî (c.c.) * El-Müteâlî (c.c.) * El-Berrü (c.c.) * Et-Tevvâb (c.c.) * El-Müntekîm (c.c.) * El-Afüvv (c.c.) * Er-Raûf (c.c.) * Mâ-lik’ül-Mülk (c.c.) * Z’ül-Celâli (c.c.) * V’el-ikrâm (c.c.) * El-Muksît (c.c.) * El-Câmi’ (c.c.) * El-Ganiyy (c.c.) * El-Mugnî (c.c.) * El-Mâni’ (c.c.) * Ed-Darr (c.c.) * En Nâfî’ (c.c.) * En-Nûr (c.c.) * El-Hâdî (c.c.) * El-Bedi’ (c.c.) * El-Bâkî (c.c.) * El-Vâris (c.c.) * Er-Reşîd (c.c.) * Es-Sabû

NEREYE

(c.c.) * El-Hak (c.c.) * El-Kuddüs (c.c.) * El-Mûîd (c.c.) * El-Muizz (c.c.) * El-Mü’min (c.c.) Es-Selâm (c.c.) * El-Vâsî’ (c.c.)

 

«Kim Esmâ’ül-Hüsnâ’yı ezberler ve beller­se Cennete girer.» (Hadîs-i Şerif)

NEREYE

«Kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktiril­miş altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara, ekinlere olan ihtirasane sevgi insan­lar için bezenip seslenmiştir. Bunlar dünya hayatının (geçici) birer faidesidir. Allah (a gelin­ce) nihayet dönüp varılacak yerin (cennetin) bütün güzelliği onun nezdindedir.»

«(Habibim) de ki: «Size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takvaya erenler için Rableri katında altlarından ırmaklar akan cennetler ki orada ebedi kalıcıdırlar. Temizlenmiş zevceler, Allahdan da bir rıza vardır. Allah kullarını hakkıyla görücüdür.

(Al-i İmran: 14-15)