MUSÂFAHA

Musâfaha;iki kişinin, selamlaşmak için birbirlerinin açılmış ellerini uzatıp tutuşmala­rına denilir.

Ashâb-ı Kirâm’dan Berâ b. Azib’e göre: Mü’min kardeşiyle selâmlaşmak, musâfaha ile tamamlanır.

Çocuklarla musâfaha, onların başlarını okşamak ve kendilerine (Barekâllahu fike!) di­ye dua edilmek suretiyle olur. İslâmda ilk musâfahayı, Yemen’den Medine’ye geldikleri zaman Yemenliler yapmış. Resulullah (s.a.v.) Efendi­miz:

«Size Yemenliler geldi, onlar el sıkışmayı getirenlerin ilkidir.» buyurmuştur. (Ebû Davud)

Yine Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki:

«İki Müslüman bir biriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.» (Ebû Davud) Bir adam:

-«Yâ Resulullah bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında, önüne eğilebilir
mi?» diye sorunca, Nebî (s.a.v.) Efendimiz:

-«Hayır.» buyurdu. Adam:

-«Elini öpebilir mi?» deyince, yine:

-«Hayır.» buyurdu. Adam:

-«Öyleyse elini tutup musâfaha eder mi?» deyince: Resulullah (s.a.v.);

-«Evet» buyurdu. (Tirmizi-Riyazü, Salihîn c. 2, sh. 255).