BASİRET SAHİBİ OLMAK

Resulullah (s.a.v.) ı «Manevî körlükten kurtulup basiret sahibi olmak isteyen var mıdır? İyi biliniz ki, uzun emeller peşinde koşmayıp dünyadan yüz çevirenlere, Altah-ü Telâlâ, öğrenmeden ilim verir ve doğru yola hidâyet eder. Agâh olunuz! Sizden sonra öyle insanlar gelecek ki onlar dünyalığı zorbalıkla alacak, zenginliğe cimrilik ile sâhib olacak ve serveti iftihar vesilesi yapacak, sevgiyi hevâyı nefsine uymakla sağlayacaklar. Sizden bugünlere erişip de servet sahibi olmağa muk­tedir olduğu halde fakirliğe sabredenler, hevâyı nefs yolu ile sevgi te’mînine muktedir iken, bunu yapmayıp husûmete tahammül edenler; yine böyle gayrî meşru yollardan ululuğa kudreti var iken, zillete tahammül edenler ve bunları yaparken yalnız Allah (c.c.) rızâsını düşünenlere Allâh-ü Teâlâ sıddıklardan elli kişinin ecrini yazar.» buyurdular.

NASR SURESİ (3 ayet)

Bismillahirrahmanirrahim

(Rahman, Rahim Allah’ın ismiyle)

Allah’ın yardımı ve fethi gelince, sen de insanların fevc fevc Allah’ın dinine girdiklerini görünce, hemen rabbini, hamd ile, teşbih (ve tenzih) et. O’nun yarlığamasını iste. Şüphesiz ki, O, tevbeleri çok kabul edendir. (1-3)