KİŞİ SEVDİĞİYLE BERABERDİR Bedevî bir Arab: – Yâ Rasûlallah! Kıyâmet ne zaman ko­pacak? diye sormuştu. Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) bedevîye: – Âhiret için ne hazırladın? diye sor­muştu. Enes (r.a.) rivayetinde bedevî: – Yâ Rasûlallah! Benim Allah’a ve O’nun Peygamberine muhabbetten başka Âhiret için bir hazırlığım yoktur diye cevâb vermesi üze­rine;Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) bedevîye: – Sen sevdiğin kimse ile berabersin! bu­yurmuştur. Enes (r.a.) der ki Biz de: – «Yâ Resulûllah! Âhirette sevdiğimiz ile berâber miyiz» diye sorduk. Rasûl-i Ekrem (s.a.v.): – Evet berabersiniz! diye tasdik buyurdu. Biz de böylece bu cevabtan pek ziyade bir ferah ve sevinç duyduk. ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ’DAN Er-Rezzâk: (Yaradılmışlara, faydala­nacakları şeyleri ihsân eden.) El-Fettâh: (Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran.)