KAZAYI İCAB EDEN ŞEYLER – III

18 – Ağzına almış olduğu veya burnuna çekmiş olduğu su hata olarak boğazına veya
genzine gitmiş olmak.
19 – Zorla oruç bozmak.
20 – Dişleri arasında nohut tanesi kadar kalan şeyi yemek.
21 – Uyurken birisi tarafından boğazına su dökülmek.
22 – Unutarak yedikten sonra orucu bo­zuldu zannıyla bilerek yemek, içmek.
23 – Ağız dolusu kusmak.
24 – Kendi isteği ile midesine, genzine duman sokmak.
25 – Sabah olmuş iken (sabah olup. ol­madığına şüphe düşerek sahur yemek).
26 – Güneş batmadan evvel battı zannıy­la iftar etmek.
27 – Ramazan orucundan gayrı bir orucu bozmak.
28 – Cimadan başka, kadının bir tarafına temas ettirmek veyahut öpmek suretiyle inzal vaki olmak.
29 – Oruçlu iken misafirliğe niyet edip olduğu memleket haricine çıktıktan sonra oru­cu bozmak.
30 – Hukne mahalline parmak veya sair vasıta ile su, yağ isal etmek. Bez veya pamuk sokmak.