MÜSLÜMANLARIN GÜNÜ CUM’A

Allah (c.c.) bu günü müslümanlara vermiş­tir. İslâmiyeti onunla zîynetlemiştir ve Cuma gününü müslümanların bir bayramı kılmıştır.

Cuma günü mevzuunda Allah-ü Teâlâ şöyle buyuruyor: «Ey îmân edenler, Cuma gü­nü namaz için çağrıldığı(nız) zaman hemen Allah’ı zikretmeğe gidin. Alışverişi bırakın. Bu bilirseniz, sizin için çok hayırlıdır.» (Cum’a-, 9)

Cuma gününü Allah (c.c.), Muhammed (s.a.v.) ümmeti için saklamıştır ve mü’minlere bildirmiştir. Faziletini kavramak ve en uygun bir şekilde ihyaya çalışmak gerekir.

Hz. Peygamber (s.a.v.): «Güneşin doğdu­ğu en hayırlı gün, Cuma günüdür, Âdem o günde yaratıldı, Cennete o gün girdi, yer yüzü­ne o gün indi, tövbesi o gün kabul oldu, o gün de öldü. Kıyamet o gün kopacak, Allah katın­da bu gün «YEVMÜ’L-MEZİD»dir. Halen gök­lerde melekler ona «Yevmü’l-Mezid» derler. Cuma günü, Cennet halkının Allah’a nazar edeceği gündür.» «Şüphesiz Allah-ü Teâlâ’nın, her Cuma günü, cehennemden altıyüzbin azat­lısı vardır.» buyurmuştur.

ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ’DAN

El-Muîd: (Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.)

El-Muhyî: (Can bağışlayan, sağlık ve­ren.)