KAZAYI İCAB EDEN ŞEYLER – II

4- Bir defada çok miktarda tuz yemek, azından kefâret de lâzım gelir.
5- Zeytin çekirdeği vesâir buna benzer bir şeyi yemek:
6- Pamuk ve kâğıt gibi yenmesi muted olmayan bir şeyi yutmak.
7- Ayva gibi olmadan evvel yenmeyen şeyi ham ve çiğ olarak ve tuzlamayarak ye­mek.
8- Henüz içi olmayan taze cevizi yut­mak.
9- Kuru ceviz veya fındık ve fıstık ve bademi katı kabuğuyla yutmak.
10- Taş, demir, bakır, altın, gümüş ve­yahut toprak yutmak.
11- Arkasından ilâç akıtmak.
12- Burnuna ilâç çekmek.
13- Boğazına huni ile bir şey akıtmak.
14- Kulağın içine yağ veya su damlat­mak.
15- Ağzına aldığı boyalı ibrişim gibi bir şeyin boyasıyla rengi bozulmuş tükrüğünü yutmak.
16- Karnında veya başında olan bir ya­raya akıtılan ilâç mideye veyahut dimağa va­sıl olması.
17- Boğazına yağmur veyahut kar kaçıp onu kendi isteği ile yutmamış olmak.
(Devamı varın)