MÜ’MİNLER DİKKAT!

Resûlullah (s.a.v.) buyuruyor:
«Sizden sonra bir kısım insanlar gelecek, yemeklerin en nefisini yiyecekler, binitlerin en iyisine binecekler, kadınların en güzelini nikah­layacaklar, elbiselerin en güzelini giyecekler, küçücük mideleri olacak fakat doymayacaklar. Çok nefisleri olacak, kanaat nedir bilmeyecekler. Sımsıkı dünyaya sarılacaklar, akşamlayıp sabahlayacaklar. Allah’ı bırakıp dünyaya ta­pacaklar, Allah’a değil dünyaya (nefislerinin hevâi arzularına) itaat edecekler. Hevâi nefslerine uyacaklar.
Abdullah’ın oğlu Muhammed’den o güne yetişenlere tavsiye budur ki, o kimselerle karşılaşınca selâm vermesin, hastalananların zi­yaretine gitmesin, ölenlerin cenazesine katılmasın, büyüklerine hürmet etmesin.
Kim onlara selâm verir, hastalarını ziyaret eder, cenazesine katılır ve büyüklerine hür­met ederse, İslâmlığın yıkılması için onlara yardım etmiş olur.» (Ebû Ümame-Teberânî)
Hakikaten düşün ve hareketini bu Hadis-i Şerife göre iyi nizamla.
«Amellerin en faziletlisi Allah’ın birliğine iman etmektir. Sonra cihattır. Sonra makbul haccdır ki, Bunlar diğer amellerden üstün ge­lir. (O derecedeki) güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar.» (Ahmed b. Hanbel)