İLMİHAL

Altın ile, gümüş ile vesair mücevherat ile kadınların bezenmeleri caizdir. Erkekler ise ziynet maksadıyla olmaksızın gümüşten hal­kalı mühür kullanabilirler. Ve ziynet için de olsa gümüşlü kemer, altın yaldızlı, işlemeli kılıç kuşanabilirler. Fakat altından, demirden, tunçtan, şişeden, taştan halkalı mühür kulla­namazlar. Bu haramdır. Mühürde itibar kaşa değil, halkayadır. Kası taştan, akikten vesaireden olabilir. Şu kadar var ki bir hacet gö­rülmedikçe mühür kullanılmaması efdaldir.

(Büyük İslâm İlmihali – Ö. N. Bilmen)

ŞEFKAT

Allah’ın Resulü (s.a.v.) buyurdular.

«- Yetimin işlerini üzerine alan kimse ile ben, Cennette bu iki parmak gibiyiz». Efen­dimiz (s.a.v.) bu sözleri söylerken; orta par­mağıyla şahadet parmağına işaret etmiştir.

NUŞİREVÂN-I ÂDİL’İN ÖĞÜTLERİNDEN

*Herkes ile küstahlık eyleme,

*Borçlu adamları yâr tutma,

*İyi dostlardan göz ve gönlü döndürme

*Lâf vurucu kimse ile ihtilâf etme

*Hiç kimse ile alay etme.

ATASÖZÜ

«Keskin bıçak olmak için, çok çekiç ye­mek gerek»