İMANI MUHAFAZA KOLAY DEĞİL!

Süfyan-i Sevrî (rahime hullah); «dört şey kâfirlik getirir» demiştir:
1 – Bir kişiyi görmeden gıybet eylemek. Çünkü bu gaybe hüküm demektir. Gaybe hüküm ise küfürdür.
2- Hased eylemek. Zira Cenâb-ı Hakk’ın bir kuluna verdiğini lâyık görmemektir.
Her kim ki Cenâb-ı Hakk’ın verdiğini reva gör­mezse küfürdür. Çünkü Hak Teâlâ’nın hikmetini, adlini inkâr etmiş olur.
3- Hak Teâlâ Hazretlerinin rahmetinden ümidini kesmektir. «Hakikat şudur ki kâfirler gurubundan başkası Allah’ın rahmetinden ümîdini kesmez.» (Yûsuf/87)
4- Haram mal toplamaktır. Bu da kıya­met gününün hesabına inanmamaktır. Her kim ki kıyamet gününün muhasebesine inanmazsa kâfir olur.

TESETTÜRÜN HİKMETİ

Fitne kapısını kapamak, nesebi zayi et­mekten muhafaza etmek, zevceyi rabt ile baş­kasının taarruzundan kurtarmak, aile teşkilâ­tına intizam vermek, evlâdın terbiyesine ve dünyanın imarına erkek dışardan kadın içer­den çalışmaktır.
(Ramazanoğlu M. Sami (k.s.) Musahabe-4)