TERAVİH NAMAZI

Teravih namazı, Ramazanı şerife mahsus yirmi rekâttan ibaret olup müekked sünnettir.
Teravih namazını her iki rek’atta bir se­lâm vermek suretiyle on selâm ile bitirmek efdaldir. Dört rek’atta bir de selâm verilebilir. Sekizde, onda hattâ yirmide bir selâm vermek suretiyle kılmak da caizdir. Fakat bu kerahattan hali görülmemektedir.
Teravih namazının bir mikdarı kılındıktan sonra imama uyan kimse, Teravih nihayet olunca kendisi noksan kalan rek’atları tamam­lar, sonra da Vitir namazını kendi başına kılar, evlâ olan budur. Maamafih imam ile beraber Vitri kılıp sonra teravihi ikmal etmesi de caiz görülmüştür.
Bir kimse, imam yatsı namazını kıldırıp Teravihe başlamış olduğu esnada mescide gelse evvelâ yatsı namazını kendi başına kı­lar, sonra Teravih için imama uyar, noksan kalan rek’atları da yine kendi başına kılar

MAUN SURESİ (6 ayet)

Bismillahirrahmanirrahim
(Rahman, Rahim Allah’ın ismiyle)
Dini yalan sayanı gördün mü? İşte yetimi çok büyük bir şiddetle iten, yoksulu doyurma­yı teşvik etmeyen odur. İşte (bu vasıflarla) na­maz kılanların vay haline ki, onlar namazlar­dan gafildirler, onlar riyakarların ta ken­dileridir (1-6)