DUA

«Bir babanın oğlu için duası, bir peygam­berin ümmeti hakkındaki duası gibi makbul­dür.» Hadis-i Şerif
«Eğer bir kul Cenab-ı Allah’tan bir şeyi ister de, istediği şeye kavuşamazsa Cenab-ı Allah onun için bir sevap yazar.» Hadis-i Şerif
Bu Hadis-i Şerif Allahü Teâlâ’ya dua et­menin ne derece mühim ve ecrû mesubata nail olunacağını beyan ediyor. Eğer mü’min dua edip de şayed dileği yerine gelmemiş, arzusuna kavuşmamış ise bile, onun yaptığı tazarru ve niyazı yine boşa gitmemiş oluyor. Zira Cenab-ı Hak o zaman o mü’min kuluna yaptığı dua için bir hasene yani sevap yazı­yor.
İslâmiyet;iyilik yapmak, sıkıntıda olanla­ra yardımda bulunmak, onlara in’am ve ihsan etmek dînidir. İyilik, yardım gören bir kimse­nin; iyilik ve yardım gördüğü kimse için yaptı­ğı hayır dua, Allah (c.c.) tarafından red olun­maz, kabul buyurulur. Yardım: Cemiyette bir­liği, dayanışmayı meydana getirir. Birlik ve da­yanışma ise kuvvet doğurur. Kuvvet de İslâm düşmanlarına karşı zaferi gerektirir. Netice itibariyle bu durum Allahü Teâlâ’nın rızasına vesiledir. Allahü Teâlâ’nın rızası ise mü’minler için ne ulvî ne kudsîdir.