RECEP AYINI İDRÂK EDİYORUZ

Peygamber Efendimiz (s.a.v.):
«Recep, Allah-ü Teâlâ’nın ayıdır.» diye buyurmuşlardır.
Resûlullah (s.a.v.) bu aya tazîmen ekseri­ya oruçlu bulunurlardı. Recep’te oruç tutan­lar Allah-ü Teâlâ (c.c.)’nın üç türlü eltaf (iyi­lik) ve inayetine mazhar olurlar. Bunlardan bi­ri geçmiş günahlarının mağfireti, ikincisi ka­lan ömürlerin bereketi, üçüncüsü «Müvekkıf» haşirde susuzluktan emîn olmasıdır.
Bir ihtiyar, Resûlullah (s.a.v.)’ın Recep ayının fazileti hakkındaki bu beyânından son­ra:
– «Yâ Resûlullah! Ben ihtiyarım, Recep ayının küllisini tutamam» dediğinde.
– «Sen Receb’in evvel günü, orta günü, ahir günü oruçlu ol, cümlesini oruç tutmuş gibi olursun.» buyurmuşlardır.
«Her iyiliğe on sevap verilir.» Âyet-i Kerî­mesine göre üç gün tutulan oruca da otuz gün oruç tutmak sevabı verileceğine işaret edil­miştir.
Resûlallah (s.a.v.) buyurdular:
«Şeytan, kan damarlarda dolaştığı gibi, âdem oğlunun damarlarında dolaşır. Siz oruç ile onun yollarını daraltın.» (Buhârî-Müslim)

ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ’DAN

El-Mübdi: (Mahlûkatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.)