ÜÇ AYLAR

Cenâb-ı Allah (c.c.) mü’min kulunun ek­sik ibadetlerini tamamlaması, tam olanının da ziyadesi için bir yıllık zamanda bazı vakitleri seçmiştir. Bunlar; duaların kabul olduğu, günahların afv edildiği, rızıkların dağıtıldığı, bir yıllık harekât tâ’yin edildiği, berâtların verildiği, Cennet kapılarının açılıp Cehennem ka­pılarının kapandığı saatleri, günleri, ayları için­de bulunduran vakitlerdir. Regâib, Mi’raç, Be­rât kandilleriyle Kadir gecesinin de içinde ol­duğu bu aylar hepimizce «ÜÇ AYLAR» olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan aylarıdır.
Peygamberimiz (s.a.v.) Ashabına Her ay üç gün oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. Re­cep ve Şaban aylarında ise Peygamber Efendimiz’in bu sünnetine uymalı ve Allah (c.ç.) rı­zası için en azından üçer gün oruç tutmalıdır.
Resûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurmuştur ki:
«Recep, Eşhur-i Kurumdandır. Günleri al­tıncı göğün kapısında yazılıdır. Kişi ondan bir gün oruç tutup, Allah’tan korkarak (yine) ye­nilerse, kapı ve gün dile gelip şöyle derler: Allah’ım onu bağışla! Eğer, Allah korkusuyla oruç tamamlanmazsa, onun için mağfiret dilemezler ve «Nefsin seni aldattı» derler.»
(Ebû Saîd r.a.)