REGÂİB GECESİ

Regâib; rağbet olunan, rağbetle istenilen şeyler, bol ihsanlar ma’nasına gelmektedir.

Regâib gecesi de; Kendisinde yapılan ibadetlere büyük ve çok sevaplar verilmesi umulan gece demek olur. Bu geceye, Regâib ismini melekler vermiştir. Bu gece, yüce Al­lah (c.c.)’in, Mü’min kullarına rahmet ve ina­yetini bol bol ihsan ettiği, dualarının kabul olunduğu mübarek bir gecedir.

Rivayete göre 4 Peygamberimiz (s.a.v.), Receb ayının ilk cuma gecesinde ilahi bir ta­kım tecellilere mazhar olup buna şükr için on iki rekat Regâib namazı kılmıştır.

Recebin ilk perşembe günü oruçlu geçi­rildikten sonra cuma gecesinde, akşamla yat­sı vakti arasında ve gecenin ilk üçte birinde, iki rekatta bir selâm verilmek suretiyle on iki rekat nafile namaz kılınır. Her rekâtta bir kere fatiha (üç kere kadr, on iki kere ihlâs, sureleri okunur).

ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ’DAN

El-Hamîd: (Ancak kendisine hamdü se­na olunan, bütün varlığın diliyle biricik övülen.)

El-Muhsî: (Namütenahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.)

El-Mecid: (Şanı büyük ve yüksek.)