LOKMAN HEKİM’İN NASİHATİ

«Pek çok enbiyâ (aleyhimus selâm)’a hiz­met ettim. Kelâmlarından sekiz kelimeyi hu­lâsa olarak ihtiyar ettim. Eğer yakîn edip de bu sekiz hasletle amel edersen kurtulursun.
1 – Namazda iken kalbini, 2 – İnsanla­rın arasında iken dilini, 3 – Sofrada elini, 4 – Başkasının evindeyken gözünü muhafaza et.
Diğer dördü de; ikisini alıp zikret, ikisini de unut. Alıp zikredeceğin ikiden biri;Allah Teâlâ Hazretlerini alıp zikret, ikinci de mevt­tir, ölümü unutma! Unutacağın iki şey: Baş­kasına yapmış olduğun ihsan, başkalarının sana yapmış olduğu kötülüğü unut.

ÖLÜ GÖNÜLLER

İmam-ı Hasarvi Basrî (rahimehullah)’a bir kişi dedi ki:
-Gönlümüz uyumuştur. Nasihat etsen de n’ola kim uyansa… Hasan-i Basrî dedi ki:
-Keşke sizin günlünüz uyur olaydı, uyu­yan kişi tez uyanır. Halbuki sizin gönülleriniz ölmüştür. Ölü uyanır m»? Dediler ki:
-Yâ İmam! Bizi çok korkutuyorsun! De­di ki:
-Eğer bugün korkar iseniz yarın âhirette emin olasınız, vay o kişinin hâline ki bunda korkmaya.