NAMAZIN HİKMETİ

Ölürken üzerine büyük bir ağırlık gelir. Kabir onu sıkar. Kabirde zulmette kalır. Münker ve Nekir suâline cevabda kusurlu oiur. Ka­birden kalktığında Hak Teâlâ Hazretleri o ku­lundan razı olmadığı halde Cenab-ı Hakk’a mülâki olur. Hesabı şiddetli olur. Mazhar-ı afv ü gufran olmadığı takdirde cehenneme atılır.»

Şihâbüddin Sühreverdî (rahi mehullah):

Bazıları «Namazdan maksad Allah’ı ha­tırlamaktır. Allah’ın hatırlanması tahakkuk edince namaza ne hacet vardır?» diye zannet­mişler ve dalâlet yollarına düşmüşler, namaz­dan almaları gerekeni almadıkları için fâsık ve fâcirlere boyun eğer hale gelmişler, Allah (c.c.)’ın koyduğu ahkâmı tanımaz olmuşlar, harama sarılıp helâli reddetmişler ve bu efdal ameli ihmal etmişlerdir. Allah (c.c.) her du­rumda mütecelli, her harekette kudret sahibi, nice hikmet ve kudretlerin mâlikidir, rızâsının ne vakit ve hangi amelde bulunduğu bilinmez. Kul bu dünya evinde durduğu müddetçe bu amellerin her hangi birisinden yüz çevirirse tuğ­yan etmiş olur. Ameller hal ile temizlenir hal­ler de ameller ile bereketlenir, devamı te’min edilmiş olur.»