RASÛL-İ EKREM (S.A.V.)’İN HZ ALİ (K.V.)’YE VASİYYETİ -1 Hazret-i Ali (k.v.) bildiriyor: «Rasulûllah (s.a.v.) beni huzura çağırdı ve şöyle vasiyyet etti: Yâ Ali Mü’minin üç alâmeti vardır: Na­maz kılmak, Oruç tutmak, Sadaka vermektir. Münâfıkta da üç alâmet olur: 1. Herkesin yanında namâz kılarken rü­kû, secde ve diğer rükûnları tam olarak ya­par, yalnız kılarken bunların hiç birine dikkat etmez. 2. Kendisini methettikleri zamân işlerini seve seve, zevkle yapar. 3. Allahü Teâlâ Hazretlerini başkalarının yanında zikredip, yalnız kalınca unutur.» Yâ Ali! Münâfıkta üç alâmet daha bulu­nur: Söylediği söz yalandır, Emânete hiyanet eder, Verdiği sözde durmaz. – Zâlimde de üç alâmet vardır: Kendisinden aşağı olanlara baskı yapar, Gücü yeterse başkalarının malını zorla alır, Nereden yiyip nereden giyeceğini hiç incele­mez, üzülmez. – Tövbe eden kimsenin de üç alâmeti vardır: Harâmlardan sakınır, İlim öğrenmeğe hırslı olur, Göğüsten çıkan sütün tekrar gir­me ihtimâli olmadığı gibi, tövbe ettiği günâha bir daha dönmez.