HUŞU İLE NAMAZA DEVAM

Hatem-i Esam’a namazın âdabı soruldu­ğunda şöyle cevap vermiştir:
«- Namaz kılarken sağ tarafında Cenne­ti ve sol tarafında Cehennemi mülâhaza ve Sıratı ayaklarının altında ve Mizanı da gözü­nün önünde bilerek ve Cenab-ı Hakk (c.c.) hazretlerini de her ne kadar ben onu göremi­yor isem de o beni görüyor bilerek zahirde ve bâtında bütün sırlarıma da vâkıf olduğunu mülâhaza ederek ona göre namaz kılmak lâ­zımdır.» deyince; oradakiler:
– Ya Civan! Sen böylece namazı ne za­mandan beri kılarsın? Hâtem de:
«- Yirmi seneden beri kılarım, demiş.» İçlerinden birisi yanındaki refiklerine:
– Kalkınız elli senelik namazımızı kaza ve iade edelim.
Hz. Ali (k.s.)’den rivayetle (s.a.v.) efendi­miz buyurmuşlardır ki:
«Bir kimse namaza tembellik eder ve kü­çük görürse Allah onu onbeş sıkıntıya sokar:
Salihlerin defterinden silinir. Hayat bere­keti kaldırılır. Rızkının bereketi kaldırılır. Na­mazlarını kaza etmeyince onun işlediği hayır­ları kabul olunmaz. Duası kabul olunmaz. Sa­lih kulların duasından nasibi olmaz. Ölürken şiddetli susuzluğa duçar olur. Vefatı ansızın olur.
(Devamı yarın)