SÜNNET-İ SENİYYE

«Onların sandıkları gibi değil. Rabbın adı­na yemîn olsun; aralarında çekişip durdukla­rı şeyde, seni hakem bilip sonra verdiğin hü­kümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duyma­dan tam teslim olmadıkça imân etmiş olamaz­lar.» (Nisa s. 65)

«Resul size ne getirdiyse, onu alın; size yasak ettiği şeyden dahi sakının.» (Haşr s. 7)

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz:

– «Sizden hiç biriniz îmân etmiş ola­maz; taa, hevası (arzusu) getirdiğime uymadıkça… Bir kimse sünnetimi (gereği ile amel etmeyip) zayi ederse, şefaatim ona haram olur. Bir kimse, sünnetimi (yerine getirmek sureti ile) ihya ederse, beni ihya etmiş olur. Beni ihya eden de beni sevmiş olur; beni se­ven dahi kıyamet günü cennette benimle be­raber olur.»

Muhabbet ehlinden birinin gözleri kör ol­muş, sebebini soranlara: «Benim gözlerimi ka­patan ve görmekten men eden Allah’tır. Çün­kü ma’şuk (sevilen) istemez ki, muhibbi (se­veni) başkasıyla dost olsun ve onu sevsin. O ister ki kalbi, Allah (c.c.)’tan gayrisinden te­mizlensin ve daima onu gönlünde yaşatsın.»