HZ. ALİ (K.V.) Abdullah bin Ebî Leylâ diyor ki: «Hazret-i Ali (Kerremallâhû vecheh) yaz elbisesini kışın, kış elbisesini yazın giyerdi. Babama, bunun sebebini sormasını söyledim. Babam da Hazret-i Ali (k.v.)’den sual etti. Haz­ret-i Ali (k.v.): «Rasulûllah (s.a.v.) Hayber gazâsında be­ni çağırmıştı. Benim de o sırada gözlerim ağrıyordu. – Yâ Rasulâllah! Gözlerim ağrıyor dedim. Server-i Âlem (s.a.v.) mübarek tükürüğünü be­nim gözlerime sürüp: «- Yâ Rabbî! Soğuk ve sıcak te’sîrini bundan gider», buyurdu. O günden beri ne göz ağrısı gördüm, ne de soğuk ve sıcaktan müteessir oldum.» dedi. Bir Hadis-i Şerifte Resulûllah (s.a.v.): «Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. İlim isteyen kapısına müracaat etsin.» (Camiussagir) ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ’DAN El-Mütekebbir: (Her şeyde ve her hâ­disede büyüklüğünü gösteren.) El-Halik: (Her şeyin varlığını ve varlı­ğı boyunca görüp geçireceği halleri, hâdiseleri tâyin ve tesbit eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden.)