GAYEMİZ ALLÂH’DIR

Cenâb-ı Allah (c.c.)’in kendi ruhundan bir parça verdiği ve mükerrem sıfatla yarattığı insanoğlu elbette ki başıboş bırakılmamıştır. Nitekim Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerim’de «İnsanoğlu başıboş yaratıldığını mı zannediyor» (Süre-i Kıyâme, Â. 36)

«Ben insanları ve cinleri beni tanısınlar bana ibâdet etsinler diye yarattım» buyuruyor, insanoğlunun esas yaratılış gayesi Cen­net ve Cehennem değildir. Her şeyin bir hak­kı vardır. Yaratığın hakkı da yaratanıdır. İn­sanoğlunun yaratılış hakkı Allah’ın (c.c.) rızâsına nail olup, cemâliyle müşerref olmaktır. İnsan Cenâb-ı Hakk’ın Cemâl-i ber-kemâlini görmek üzere yaratılmıştır. Ruha olacak en büyük ızdırap bundan mahrumiyettir.

ÂDAB: (HASTALARI ZİYARET)

Müslümanlar hasta olan dost ve komşula­rını münasip zamanlarda gider, ziyaret ederler. Afiyetlerine duada bulunurlar. Ancak, bu ziya­ret pek sık sık yapılmamalı, hastanın yanında çok oturulmamalıdır, canını sıkacak sözler söylememelidir.

MARŞ

«Donanma ordu yürürken ileri

Özengi öpmeğe hasretti garbın elçileri

Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu

Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu»