CEMAATLE NAMAZA MANİ OLAN ÖZÜRLER

«Din-i İslâmın kuvvet bulması için cemaa­te olan ihtiyâcı, sevâb almak için mü’minlerin cemaate olan ihtiyacından ziyâdedir.» (Hadis-i Şerif)
Cemaate devama mani olan özürler:
1 – Gidemeyecek kadar hasta olmak.
2 – Mescide gitmekten nefsi ve malı için korkmak.
3 – Eza verecek derecede yağmur olmak.
4 – Berd-i şedid (şiddetli soğuk).
5 – İçinde ge­zinmek havf-i nefsi mucip olan zulmet (ka­ranlık).
6 – İnsanın nefsinde haceti olmak ki kaza-yı hacet zarureti olmak gibi.
7 – Sarım­sak, soğan, pırasa yemiş bulunmak.
8 – Müf­rit şişmanlık.
9 – Akşam namazı kılınır iken akşam yemeği hazır olup önüne konmuş ol­mak.
10         – Bazı ahvalde insana arız olan nisyân.

İMAN

Ermek, ne saadettir o îmandaki nura,
Vicdana sofalar veren asude huzura…
İmanla geçen her gece: gündüz gibi aydın,
Bir taze bahar âlemi: her ânı hayâtın.
Ali Ulvi Kurucu

ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ’DAN

El-Metin: (Çok sağlam)
El-Veliyy: (İyi kullarına dost)